Little Mushroom

Ekstra 10 – Kroniki Bazy3 min. lektury

2020 – Ziemskie pole magnetyczne zaczęło gwałtownie słabnąć.

W tym samym roku w Azji rozpoczęła się realizacja Planu A – budowy modelu pola geomagnetycznego.

Tego samego roku w Ameryce Północnej rozpoczął się Plan B – budowa podziemnego miasta.

2030 – Pole magnetyczne zanikło, biosfera pogrążyła się w globalnym chaosie, wystąpiły zmiany klimatyczne, promieniowanie słoneczne przekroczyło normy, rozpoczęła się Era Pustyni.

2040 – Plan B zakończył się sukcesem – podziemne miasto otworzyło się dla mieszkańców.

2043 – Plan A zakończył się sukcesem – słabe pole magnetyczne otoczyło całą planetę.

2045 – Poczynając od morskich organizmów z Oceanu Spokojnego, wszystkie gatunki na całej planecie zmieniły swoją formę – nastąpiła Era Wielkiej Katastrofy. Rozpoczęła się wojna.

W tym samym roku zakończono budowę Bazy Północnej i Bazy Południowo-Wschodniej.

W tym samym roku Baza Północna wspomogła budowę Bazy Virginii.

2050 – Wojna trwała, powodując ogromne straty w ludziach. Powstała Frakcja Fuzji.

2053 – Zaobserwowano rozległe zniekształcenia genów. Wskaźnik urodzeń gwałtownie spadł.

2061 – Zaatakowały zmutowane gryzonie; Baza Południowo-Wschodnia upadła.

2066 – Kobiety z czterech ludzkich baz jednocześnie ogłosiły Manifest Róży. Bazy ujawniły do publicznej wiadomości system oceny płodności. Kobiety z minimum 60 punktami miały podpisać umowę z bazą i dobrowolnie poddać się sztucznemu zapłodnieniu.

2067 – W Bazie Północnej miał miejsce incydent nazwany „Dniem Sądu”. Upubliczniono Ustawę o Sędziach – sędziowie otrzymali licencję na zabijanie i pozwolenie na natychmiastową egzekucję każdego zakażonego.

2070 – Wyszły na jaw błędy Frakcji Fuzji. Powstał Górski Instytut Badawczy.

2073 – Baza Virginii upadła.

2105 – Wybuch zamieszek zwany „Incydentem Róży”. Kobiety się zjednoczyły, by przeciwstawić się skrajnemu wykorzystywaniu ich płodności przez bazę. Zamieszki zostały stłumione; każda kobieta, która uzyskała wynik powyżej 60, została umieszczona w areszcie domowym w Ogrodzie Edenu.

2135 – Pogłębiające się problemy z komunikacją. Baza Północna i Podziemna Baza Miejska wyłączyły kanał do codziennej komunikacji; czynny pozostał jedynie kanał awaryjny.

2150 – Zanotowano stały wzrost populacji Bazy Północnej. Rozpoczęła się Era Resuscytacji.

2154 – Opracowano technikę kontroli genów.

Początek opisywanej historii.

Tłumaczenie: Dianthus

Koniec

3 Comments

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

:błeee:  :płaku:  :WeiMądruś:  :zonk:  :NieNie: 
:AAAA:  :ależeco:  :blabla:  :ugh:  :cooo: 
:ekscytacja:  :facepalm:  :patriarcha:  :muahaha:  :złamaneserce: 
:szok:  :przestań:  :zachwyt:  :zachwyt2: